Splošni pogoji SMS vedeževanje Rubikon

Splošni pogoji in navodila za uporabnike SMS vedeževanje RUBIKON

Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev RUBIKON

 

1. Splošne določbe

Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev RUBIKON, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju ponudnik storitve) v sodelovanju s ponudnikom vsebin (v nadaljevanju ponudnik vsebin) in telekomunikacijskimi operaterji (v nadaljevanju operaterji), ki so ponudniki poti.

 

2. Definicije pojmov

Storitev RUBIKON, je ponudba vsebin v obliki SMS sporočil preko tehnične platforme imenovane sistem FILIPID, ki omogoča ponudniku vsebin posredovanje vsebin uporabnikom preko različnih operaterjev.

Ponudnik storitve, Simpatel, d.o.o., Gerbičeva 57, 1000 Ljubljana, je v pogodbenem razmerju z operaterji in je kot lastnik kratke številke odgovoren za izvedbo storitve v skladu s pogoji operaterjev in veljavno zakonodajo.

Ponudniki vsebin, 4U d.o.o.,Vilharjeva cesta 27, 1000 Ljubljana,  ki ima s ponudnikom storitve sklenjeno pogodbo za posredovanje vsebin preko sistema FILIPID in s tem prevzema odgovornost za posredovano vsebino.

Operaterji so ponudniki poti, ki omogočajo dvosmerni pretok vsebin med sistemom FILIPID in uporabniki.

Uporabnik ali naslovnik storitve je lahko naročnik in/ali predplačnik mobilnega omrežja, ki se strinja s Splošnimi pogoji storitve in upošteva veljavno zakonodajo.

SMS (Short Message Service) je storitev mobilnih operaterjev, ki omogoča prenos kratkih (max 160 znakov) besedilnih sporočil v mobilnem omrežju.

 

3. Pogoji uporabe

Storitev RUBIKON je na voljo na številki 3040 s ključno besedo RUBIKON. Storitev RUBIKON lahko uporabljajo naročniki GSM/UMTS Telekoma Slovenije, Mobi uporabniki, naročniki Debitela in uporabniki Debikartice, Izi uporabniki ter Si.mobilovi naročniki in uporabniki Si.mobilovega predplačniškega sistema. Storitev imajo možnost uporabljati tudi uporabniki drugih operaterjev, ki uporabljajo mobilni omrežji Telekoma Slovenije ali Si.mobila, če so jim storitve omogočene v skladu s ponudbo njihovega operaterja.

Uporabnik mora, pred prvo uporabo potrditi, da je seznanjen s Splošnimi pogoji storitve in da se z njimi strinja. V primeru, da se uporabnik s Splošnimi pogoji storitve ne strinja in tega ne potrdi z eno izmed možnih oblik, pri storitvah, ki so predmet Splošnimi pogoji storitve, ne more sodelovati.

Pri zahtevah po storitvi preko SMS sporočil uporabnik potrdi strinjanje s Splošnimi pogoji storitve preko SMS sporočila za besedo "DA".

Uporabnik s potrditvijo Splošnih pogojev storitve tudi dovoljuje, da se mu največ 1-krat dnevno  pošilja brezplačna promocijska sporočila ali obvestila ponudnika vsebin.  Zaustavitev prejemanja teh sporočil lahko izvede kadarkoli tako, da pošlje RUBIKON NE na številko s katere je sporočilo prejel.

 

4. Opis storitve

Storitev RUBIKON omogoča uporabnikom sistema FILIPID komunikacijo med uporabnikom in strokovno usposobljenimi svetovalci, ki uporabnikom svetujejo na podlagi ezoteričnih znanj. Uporabnik postavi poljubno vprašanje in od svetovalca prejme odgovor.

Uporabnik pošlje ključno besedo RUBIKON na številko 3040 in po potrditvi teh splošnih pogojev uporabe storitve in potrditve plačila na številko 30409999 (velja samo za Simobil), se aktivira sms dialog s svetovalcem. V nadaljevanju lahko sporočila na 3040 pošilja brez ključne besede, dokler dialoga ne prekine s RUBIKON STOP ali če je več kot 15 minut neaktiven (ne pošlje nobenega sporočila). Pri naslednji uporabi storitve, se sms dialog aktivira s prvim poslanim sms sporočilom s ključno besedo RUBIKON, brez vnovičnega potrjevanja splošnih pogojev.

Uporabnik Simobila prejme sporočilo s številke 30409999 za potrditev plačila (maksimalno plačilo posameznega dogodka je 100x v mesecu). To ne pomeni, da bo lahko prejel 100 sporočil na mesec, ne da bi to zahteval.

Uporabnik lahko prejme plačljiv odgovor samo, če je najprej sam poslal vprašanje. Za vsako vprašanje, lahko dobi samo  eno sporočilo z odgovorom.  Vsa ostala sporočila inicirana s strani sistema Filipid so brezplačna.

 

 

5. Odgovori na sistemska (brezplačna) sporočila

RUBIKON INFO

"RUBIKON je svetovanje s podrocja ezoterike.

Cena je 0,99 EUR/sms. Ponudnik vsebin:  4U d.o.o., Vilharjeva  c. 27, 1000 Ljubljana«

 

INFO

"Na samostojni stevilki 3040 ste prijavljeni na naslednje SMS obvestila:

[spisek vseh naročnin];

Ponudnik storitve: Simpatel, d.o.o., info:  www.simpatel.si, tel: 040699792"

 

RUBIKON POMOC

"Ponudnik vsebine za storitev RUBIKON je  4U d.o.o., Vilharjeva c. 27, 1000 Ljubljana

e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 051964082  8h-16h«

 

RUBIKON NE

"Prejemanje brezplačnih sporočil in obvestil ponudnika storitve,  4U d.o.o., Vilharjeva  c. 27, 1000 Ljubljana,  za storitev RUBIKON je zaustavljeno."

 

POMOC

Ponudnik storitev je Simpatel, d.o.o., Gerbiceva 57, 1000 Ljubljana

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 040699792  8h-16h.

 

6.  Plačilo storitev

Storitev RUBIKON je plačljiva. Uporabnik je dolžan plačati te storitve, v skladu s cenikom ponudnika storitve na način kot ga določa operater.

Cena storitve je  0,99 € z DDV za vsak prejeti sms s strani sistema Filipid. Izvzeta so sistemska sporočila.

Brezplačno posredovani SMS-i uporabniku in sistemska sporočila:

a) pri potrditvi ali zavrnitvi pravil in pogojev

b)  ali če storitev/vsebina ni na voljo

c) navodila za nadaljnjo uporabo storitve

d) obvestilo o spremembah

e) informacije o uporabi storitve

f) potrditev začetka in konca pogovorne seje

g) iniciacija pogovorne seje s strani sistema

h) promocijska sporočila

Na vašem mesečnem GSM/UMTS računu bodo prikazani poslani SMS-i v sklopu ostalih poslanih SMS sporočil.

Operater obračunava uporabnino storitve za preteklo obračunsko obdobje. Uporabnina storitve je na računu izkazana v skupini storitev "FILIPID".

Opozorilo uporabnikom predplačniških sistemov

Storitev RUBIKON lahko uporabljate, dokler je stanje na vašem mobilnem računu pozitivno. Prav zato vam priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve preverite, če je stanje na vašem mobilnem računu dovolj visoko za nemoteno uporabo storitve.

 

7. Varovanje podatkov 

Ponudnik storitve in ponudnik vsebin se zavezujeta, da bosta skrbno in v skladu z zakonodajo varoval podatke uporabnikov. Podatki so hranjeni v elektronski obliki na strežniku ponudnika storitve, v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov.

 

8. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:

 - sistem pošiljanja SMS/MMS sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil.

 - ponudnik storitve ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami.

 - ponudnik storitve ne jamči za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.

Ponudnik storitve ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

Operaterji  zagotavljajo zanesljivo posredovanje tistih SMS/MMS sporočil uporabnikov in odgovorov za uporabnike, ki jih je sintaktično pravilne prejel na svoj SMS/MMS center. V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika (uporabnik ima izklopljen telefon ali je v območju kjer ni GSM/UMTS signala ali ima poln predal za SMS/MMS sporočila) se operater obvezuje, da bo poskušal sporočilo dostaviti uporabniku še 72 ur po prvem poizkusu. Po preteku tega roka operater sporočilo zavrže

 

9.  Reklamacije

Potrditev splošnih pogojev s poslanim SMS "DA" se smatra kot sklenitev naročniške pogodbe na daljavo (glej www.uradni-list.si). Naročilo na plačljive storitve velja do preklica. Preklic je možen z odjavo od teh storitev. Ker vračilo prejetega SMS-a oziroma vsebinskih motivov iz prejetega SMS sporočila ni mogoče, uporabnik po 43. členu Zakona o varstvu potrošnikov nima pravice do odstopa od pogodbe v smislu vračila plačanih zneskov za že prejeta SMS sporočila.

Vse reklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje ponudnik storitve skupaj s ponudnikom vsebin.

V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo operater vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki.

Operaterji rešujejo izključno reklamacije, ki se nanašajo delovanje omrežja operaterja in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo operaterja skladu Splošni pogoji uporabe storitev posameznega operaterja.

 

Podrobnejše informacije, podporo in reševanje reklamacij zagotavlja ponudnik vsebin:

4U d.o.o., Vilharjeva  cesta 27, 1000 Ljubljana

E-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Reklamacijska in kontaktna št:  051964082

Delovni čas: pon-pet 8h-16h

 

Ponudnik storitev FILIPID uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč na naslovu:

Simpatel, d.o.o., Gerbičeva 57, 1000 Ljubljana

E-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontaktna št: +386 40 699 792

Delovni čas: 8h – 16h

Ponudnik storitve bo v reševanje ponudniku vsebin posredoval izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu s temi Splošnimi pogoji.

V primeru utemeljenih reklamacij, ki se nanašajo na tehnično delovanje sistema FILIPID se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika.

 

10. Možnosti spremembe pogojev

Ponudnik storitve lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni pogoje storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične oziroma komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju.

Ponudnik storitve in ponudnik vsebin bosta o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščala na vseh mestih, kjer so objavljeni Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitve RUBIKON.

 

V Ljubljani, 26. januarja 2015

 

Všečkajte Facebook stran Rubikon vedeževanje in tarot in med prvimi boste izvedeli kdaj je objavljen nov tedenski horoskop ali druge zanimive vedeževalske teme